نام کتاب

نام نویسنده

بیست و سه سال 1

علی دشتی

بیست و سه سال 2

علی دشتی

بیست و سه سال 3

علی دشتی

بیست و سه سال 4

علی دشتی

بیست و سه سال 5

علی دشتی

بیست و سه سال 6

علی دشتی

علی دشتی

علی دشتی: در ۱۱ فروردین ۱۲۷۶ خورشیدی بدنیا آمد. او در نجف تحصیلات ابتدائی را آغاز کرد و در گل اسپیه از توابع شهرستان دلفان آن را به اتمام رسانید. او در زمان احمد شاه به ایران آمد و جذب سیاست شد و به کار مطبوعاتی پرداخت. او با نگارش مقالهای پر سر و صدا مورد غضب ملایان قرار گرفت و به شیراز و از آن جا به تهران فرار نمود. او که مخالف قرار داد ۱۹۱۹ بود چند بار به زندان افتاد. او کتابی به نام ایام محبس نوشت که علاوه بر خاطرات زندان، نقدیست بر زندگی درباری سیاستمداران آن روز. او در اسفند ۱۳۰۰ «شفق سرخ» را منتشر نمود که بارها منجمله در دوره قوامالسلطنه توقیف گردید. دشتی سر پرشوری در دفاع از رضا شاه داشت. او بارها از شهرهای مختلف به عنوان نماینده مجلس انتخاب گردید، زندانی شد و دوباره انتخاب گردید. دشتی در ۱۳۲۰ همراه جمال امامی و دیگر افرادحزب عدالت را تأسیس نمود. او که پیش از «انقلاب» کتاب بیست و سه سال را در نقد اسلام نگاشته بود، در دوران حکومت خمینی دو بار به زندان افتاد و پس از آزادی در سن ۸۷ سالگی در ۱۳۶۰ درگذشت و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد.

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم